Restauracja Schronisko Bukowina zatrudni kelnerów z doświadczeniem. Oferujemy stałą pracę z młodym zespole oraz wysokie zarobki, na które składają się podstawa i % od obrotu. 
Prosimy zainteresowane osoby o wysłanie swojej aplikacji na adres: kontakt@restauracja.schroniskobukowina.pl.